วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558


ผลงานล่าสุดของ ชุนคำ  จิตจักร


     หนังสือ


2555
2557  
     เพลง
                             
                           2559
  

เพลง : มหานทีโขงชั่วฟ้า
ศิลปิน : แบ๊ว  แซมบ้า
คำร้อง ทำนอง ชุนคำ  จิตจักร
เรียบเรียงเสียงประสาน อาคเนย์  วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
บันทึกเสียง แซมบ้า สตูดิโอ

                                2560

เพลง : บุญแฮงแพงฮัก
ศิลปิน : ปลา พรพัชรา
คำร้อง ทำนอง : ชุนคำ  จิตจักร
ซอ พิณ : คัมภีร์  สุวรรณหงษ์
เรียบเรียงเสียงประสาน : อาคเนย์  วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
บันทึกเสียง : แซมบ้า สตูดิโอ

ไม่มีความคิดเห็น: